Điện hoa – Dien hoa – Hoa tuoi
HOTLINE: 070 8868 6002
   
Đang truy cập: Trang chủ > Tin tức Hàn Quốc > Mẫu câu gửi tiền từ ngân hàng Hàn Quốc về Việt Nam

Mẫu câu gửi tiền từ ngân hàng Hàn Quốc về Việt Nam

Hoa Tươi, Quà Tặng , Đồ Lưu Niệm / 2013-12-25

Mẫu câu gửi tiền từ ngân hàng Hàn Quốc về Việt Nam


외화송금할 때 Lúc gửi tiền nước ngoài
*빠른 외화송금을 해주세요
Hãy gửi nhanh cho tôi
*MTCN 번호
Mã số gồm 10 số để nhận tiền gửi nhanh.
*일반 외화송금을 해주세요
Hãy gửi bình thường cho tôi
*송금 신청서를 작성 해주세요
Xin mời quý khách viết giấy đăng ký gửi tiền
*수취인( 성함, 주소, 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호)
(Tên , địa chỉ, số chứng minh, số tài khoản, số điện thoai) của người nhận
*수취 은행명 Tên ngân hàng nhận
*신청인 Người yêu đăng ký gửi
*중계은행 Ngân hàng trung gian
*송금수수료는 얼마 나와요? Lệ phí gửi tiền là bao nhiêu?

-저는 외국인인데 해외송금의 한도가 얼마예요?
Tôi là người nước ngoài thì giới hạn có thể gửi tiền ra nước ngoài là bao nhiêu?

-이체시 에러가 나와서 원인 좀 확인 해주세요
Trong lúc chuyển tiền có sảy ra lỗi nên hãy xác nhận lý do giúp tôi

-계좌이체를 잘 못했습니다. 반환요청을 해주세요
Tôi đã chuyển khoản nhầm cho số tài khoản khác .Hãy gửi yêu cầu trả lại tiền giup tôi.

-자동이체를 가입하 고 싶습니다
Tôi muốn đăng ký chuyển tiền tự động

-잔고가 있습니다
Có tiền trong tài khoản

-조회중입니다
Đang kiểm tra

-거래정지 되었습니다
Đã bị chặn giao dịch

-결제 되었습니다 Đã thanh toán xong
*결제 안 됩니다 Chưa thanh toán được

-비밀번호 입력해주세요
Hãy nhập số bí mật

-만기된 카드입니다
Đây là thẻ đã hết hạn

-대출을 받고 싶습니다
Tôi muốn vay tiền.....

Xem các bài đăng khác tại đây :
http://dienhoaxinhxinh.com/tin-tuc-han-quoc.html

Người dùng đánh giá

Không có nhận xét

Tên: Khách
E-mail:
Đánh giá:
Nội dung:
Mã xác nhận: captcha

Các sản phẩm đã xem

Bài viết hữu ích


 
© 2009-2018 Bản quyền nội dung thuộc Hoa Tươi, Quà Tặng , Đồ Lưu Niệm, Bảo lưu tất cả thông tin.

Dien hoa - Hoa tuoi - Hoa cuoi